ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

1 Πρόσκληση σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση - 05.11.2018