ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Οικονομικό Ημερολόγιο 2012

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 και 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρεία «SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕIA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2012.

  • Ανακοίνωση & Δημοσίευση στον Τύπο των Ετήσιων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων της χρήσης 2011: 31η Μαρτίου 2012.
  • Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 29η Ιουνίου 2012.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 11/07/2012 και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 23/07/2012.

Λόγω της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας η οποία επέδρασε αρνητικά στα αποτελέσματα της εταιρίας, δεν θα διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2011.

Το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί για τυχόν μεταβολές στο ανωτέρω οικονομικό ημερολόγιο μέσω νέας εταιρικής ανακοίνωσης.

 

Γιώργος Βεντουράτος

Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων

Τηλ: 210-3392760

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.